VVE op de Engelenburgschool

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

VVE en de Engelenburgschool
Onze school is een VVE-school. Wij werken samen met de inpandige VVE peutergroep De Kleine Prins (Kwink).  

Wat is VVE?
Deze letters betekenen: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. Op een VVE-basisschool wordt er extra aandacht geschonken aan de taalontwikkeling van uw kind. Hiermee wordt uw kind goed voorbereid op het leren lezen en schrijven in groep 3.

Voor wie is de VVE?
Het is niet vanzelfsprekend dat jonge kinderen thuis Nederlands spreken. VVE is voor u en voor uw kind! Samen met de VVE-peuterspeelzaal en de VVE-basisschool werken we aan een goede taalontwikkeling van uw kind!

Ouderbetrokkenheid
Het is geweldig om samen te werken met betrokken ouders! Op school leert uw kind de nieuwe woorden en thuis wordt dit verder opgepakt door samen boekjes te lezen en d.m.v. andere kleine opdrachten. Dit heeft een zeer positief effect op het leren. U wordt hierbij geholpen.

Samenwerking peuterspeelzaal en de basisschool
Als uw zoon of dochter 4 jaar oud is, dan geldt de leerplicht. Alle kinderen van 4 jaar gaan dan naar de basisschool bij u in de buurt. U mag hiervoor zelf een basisschool kiezen. U wordt hierbij geholpen. We doen het samen. Onderstaande VVE-basisscholen sluiten aan bij de VVE- peuterspeelzalen in Veenendaal. Welkom!

Gemeente Veenendaal & CJG
Meer informatie wat de gemeente Veenendaal en het CJG voor u kan beteken? Klik op deze link.