Over de school

De Engelenburgschool is een Hervormde school voor Primair Onderwijs en staat midden in de gelijknamige wijk in Veenendaal. De Engelenburgschool is één van de jongste van de vijf Hervormde scholen die Veenendaal rijk is.

Kleine klassen

De Engelenburgschool is een school met ongeveer 100 leerlingen waar veel aandacht is voor de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen. Per jaar hebben we gemiddeld 3 groepen gecombineerd. Een aantal ochtenden krijgen de combinatiegroepen extra ondersteuning van een tweede groepsleerkracht.

Inpandige peuterspeelzaal

Vanaf schooljaar 2012-2013 is peuterspeelzaal Bumba gevestigd binnen de school. De thema’s van de peuterspeelzaal sluiten aan op de thema’s van de groepen 1 en 2.

Speciale begeleiding

De school heeft de beschikking over een R.T.-er, een I.B-er, gymleerkracht en een I.C.T.-er. Deze houden zich bezig met het helpen van kinderen die moeilijk mee kunnen komen in de klas, het coördineren van de leerlingenzorg en het verzorgen van de gymlessen en het computeronderwijs in onze school.

GAVE scholen

Onze school is een van de vijf scholen van de Gave scholen (www.gavescholen.nl ). De andere vier scholen van de Gave scholen in Veenendaal zijn de Beatrixschool,  Patrimoniumschool, Rehobothschool en "De Bron".

Jubileumjaar

In 2017-2018 heeft de Engelenburgschool zijn 50-jarig bestaan gevierd. Het thema was: FEEST