Identiteit

De grondslag van onderwijsgroep GAVE, die onze scholen bestuurt, is de Bijbel als Gods woord, zoals opgevat in de drie formulieren van enigheid. Deze drie belijdenisgeschriften, die naast de Bijbel worden genoemd, nemen niet de plaats in van de Bijbel, maar willen de inhoud en de verbanden van de Bijbel onder woorden brengen. 

Wat doen we dan?

Leven uit de Bijbel

Ten aanzien van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten staan we een christelijke levensstijl, gegrond op de Bijbel, voor. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids, die u ook op deze site kunt vinden.