Geschiedenis

De Engelenburgschool is één van de 5 Gave scholen in Veenendaal. Een tweeklassige kleuterschool, "De Karekiet", was op 5 september 1967 gereed gekomen aan de Brinken. Hoewel er nog niet begonnen was met de bouw van de lagere school, moest met ingang van 1 september 1967 wel begonnen worden met het geven van onderwijs. De heer D.J. Minderhoud, was eind mei 1967 benoemd tot hoofd van de nieuwe Hervormde school in de wijk "Engelenburg". Met een tweetal onderwijzeressen, Mevr. M. Bakker & Mevr. N. van Keulen, mocht hij les gaan geven aan de eerste 65 leerlingen van de school.

Groei

Er werd toestemming gegeven aan de school, voor de bouw van (slechts) 3 lokalen en een gemeenschapsruimte voor het lager onderwijs. Meer lokalen zouden niet nodig zijn, veronderstelde men.  Bezuinigingswoede van het rijk leidde er toe, dat de bouw werd uitgevoerd in semi-permanente lokalen, net als van de Hervormde tweeklassige kleuterschool "De Karekiet".

De naam Engelenburgschool

Op voorstel van het hoofd van de school werd voor de naam "Engelenburgschool" gekozen, daarmee aangegeven dat in principe alle leerlingen uit de wijk, mits instemmend met de grondslag van de school, welkom waren. Op 1 januari 1968 werd de drieklassige Engelenburgschool geopend door de burgemeester van Veenendaal.

Groeischool

Al in het tweede cursusjaar 1968-1969 bleek het gebouw van de lagere school te klein. De gemeenschapsruimte werd ingericht als lokaal en een vijfde groep liep dagelijks op en neer om in een zaaltje van de Poortkerk onderwijs te ontvangen. In de jaren daarna groeide de school tot een leerlingenaantal van 350. Inmiddels was ook de "Karekiet" uitgegroeid tot een kleuterschool met 150 leerlingen.

Veranderingen

De heer Minderhoud, "hoofd der school", werd in 1973 benoemd tot het hoofd van de school in de Dragonder -Zuid, waar nieuwe woningen en een school gebouwd werden. Met ingang van 1 augustus 1973 werd in zijn plaats de heer M. Overduin uit Opheusden benoemd tot directeur van de Engelenburgschool.

Nieuwbouw

De bouw van nieuwe woningen in de wijken dragonder en later in Veenendaal -west had tot gevolg, dat veel jonge gezinnen de etagewoningen in De Engelenburg verlieten. Daardoor liep het aantal leerlingen in de Engelenburgschool terug. Toch besloot het gemeentebestuur in 1982 de Engelenburgschool op te nemen in een bouwstroom van vier scholen. Het semi - permanente gebouw werd vervangen door een permanente gebouw waarin alle kinderen van 4 tot 12 jaar werden ondergebracht. Het nieuwe schoolgebouw werd op 10 februari 1984 in gebruik genomen.

Huidig schoolgebouw

De afgelopen jaren is er veel opgeknapt in de school. Zo is de school in 2012 van binnen helemaal geverfd in allemaal verschillende vrolijke kleuren. In 2013 hebben alle groepen nieuw meubilair gekregen. De kinderen in de groepen 3 t/m 8 hebben dezelfde hoogte tafels. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen in onze mooie en net opgeruimde school.