Schooltijden

Voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) 

Ochtend: 8.30 - 11.45 uur
Middag: 13.15 - 15.30 uur
Woensdag: 8.30 - 12.15 uur
Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen naar hun plek in de klas brengen. Groep 2 mag vanaf de herfstvakantie tot aan de deur van de klas gebracht worden. De kinderen worden aan het eind van de ochtend/middag naar het plein gebracht. Ouders mogen op het plein op hun kinderen wachten en ze daar ophalen.

Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 

Ochtend: 8.30 - 11.45 uur
Middag: 13.15 - 15.30 uur
Woensdag: 8.30 - 12.15 uur
Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

De schoolbel gaat 5 minuten voor het begin van de morgen- of middag. Zo kunnen de leerkrachten om 8.30 en 13.15 uur direct beginnen.