Overblijven

Kinderen kunnen tussen de middag overblijven op school. De kosten zijn € 1,50 per keer. U kunt een abonnement voor het het hele jaar kopen, voor één of meerdere vaste dagen per week. Als uw kind niet op een vaste dag overblijft, kunt u een overblijfkaart kopen. Een overblijfkaart kost € 15,-. Hiervan kan uw kind 11 keer overblijven. U kunt het geld voor het overblijven aan de groepsleerkracht geven. 

Begeleiding van ouders

De kinderen eten onder begeleiding van de overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn ouders van school die hiervoor een aantal cursusmomenten hebben gevolgd. De leerlingen moeten zelf gezond eten en drinken meenemen. Tijdens het overblijven wordt er begonnen met gebed en geëindigd met Bijbel lezen en danken.