Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind(eren) bekijken. Uw NAW gegevens, de cijfers van uw kind, het rapport, de adresgegevens van klasgenoten, eventuele handelingsplannen en het jaarrooster. Zo blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw zoon of dochter.

Notities en aantekeningen leerlingen

Daarnaast kunt u de notities bekijken die er gemaakt worden door de leerkracht, remedial teacher of intern begeleider. Na bijvoorbeeld elke contactavond wordt er een kort verslag geschreven door de leerkracht met de eventueel gemaakte afspraken. U kunt deze notities thuis in het ouderportaal bekijken en u kunt op de notities reageren. Uw reactie komt dan in het ouderportaal te staan en in ons administratie programma.

Reageren

We hebben met elkaar op school afgesproken dat een reactie op een notitie alleen een aanvulling mag zijn.  Het kan zijn dat u het niet eens bent met de notitie, dan vragen we u om langs te komen op school om dit te bespreken, later kan indien nodig de notitie aangepast worden. Op deze manier hopen we open en transparant met elkaar te communiceren.  Een reactie is snel geschreven en zeker als daar enige emotie bij komt kijken. Reacties die niet van aanvullende of opbouwende aard zijn zullen we verwijderen uit het systeem.

U kunt inloggen in het ouderportaal door te klikken op de link.