Ouderbijdrage

Van ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd voor extra activiteiten in het belang van de kinderen. Bijvoorbeeld sinterklaas- en kerstfeest, extra handenarbeid materialen, sportactiviteiten, etc. Deze bijdrage is vrijwillig, maar we verwachten dat alle ouders deze betalen.

Hoogte ouderbijdrage

De ouderbijdrage is € 20,- per kind per jaar. Ook vragen we een bijdrage van € 25,- voor schoolreisje en kamp. In totaal vragen we € 45,- per kind per jaar. Komt uw kind in de periode van 1 januari tot 31 juli op school dan geldt een bijdrage van € 25,- per jaar voor schoolreisje en kamp.