Gebedsgroep

Abraham sprong in de bres voor de mensen in Sodom en Gomorra (Gen 18:16-33). Gelukkig mogen onze kinderen naar een beschermde, positieve school gaan. Maar de wereld om hen heen kan soms veel weg hebben van die steden. Onze kinderen moeten andere keuzes maken dan wij toen we jong waren. Als (ouder)gebedsgroep willen we voor hen in de bres springen en biddend om hen en de Engelenburgschool heen staan.

Bidden met elkaar

Elke 2 weken dragen we gebedspunten die klassen of ouders verzameld hebben in de gebedsboxen in de klassen en in de hal, de lessen, de activiteiten en andere dringende issues op aan onze hemelse Vader. We noemen de namen van de kinderen en vragen om een zegen. Heeft u punten waarvoor u gebed zou willen vragen, dan kunt u deze vraag in de gebedsbox stoppen, wij zullen er dan voor bidden. 

Wilt u meebidden?

Bovendien zijn we op zoek naar ouders die mee zouden willen bidden. Denk niet 'dat is niets voor mij', want u zult merken dat de drempel erg laag ligt. Van harte welkom om de vrijdagmorgen van 8.45 tot 10.00 uur in de personeelsruimte.

Gebedsteam

Nelleke van Heerikhuize, Dieneke Keijzer, Sabina Methorst en Tinneke van den Brink (contacpersoon)